Montaj autorizat centrala termica

Conform legii nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, este strict interzisa:

 • Art. 21
  Mentinerea sau repunerea in functionare a instalatiilor ori echipamentelor, dupa ce a fost oprita sau interzisa functionarea acestora, prin proces-verbal incheiat de catre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani ori cu amenda.
 • Art. 22
  (1) Efectuarea fara autorizatie a activitatilor privitoare la instalarea, constructia sau montajul instalatiilor ori echipamentelor constituie infractiunesi se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
  (2) Efectuarea fara autorizatie a activitatilor privitoare la punerea in functiune, exploatarea sau modificarea instalatiilor ori echipamentelor constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 ani la 7 ani si interzicerea unor drepturi.
  (3) Tentativa se pedepseste.
 • Art. 23
  (1) Scoaterea neautorizata din functiune, in totalitate sau in parte, a dispozitivelor de siguranta si control instalate in conditiile legii la instalatii/echipamente, fara a avea motive ce decurg din cerintele de securitate nucleara sau de radioprotectie, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
  (2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) este savirsita din culpa, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.
  (3) Efectuarea verificarilor tehnice la instalatiile/echipamentele prevazute la anexa nr. 3 pct. 1 - 9, in vederea autorizarii de functionare, de catre persoane care nu sunt angajate in cadrul ISCIR, se pedepseste cu amenda.

Prima conditie pentru montarea unei centrale este existenta unui proiect de gaz apoi a unui proiect de executie a lucrarilor de montare si amplasare a elementelor ce compun instalatia de incalzire si apa calda menajera.
A doua conditie este ca toate aceste lucrari de gaz, de montare, instalare si punere in functiune , sa fie executate de firme autorizate de catre ISCIR pentru lucrari de instalatii si orice procedure necesare la centralele termice si ANRE la lucrarile de gaz.
Din simpla urmarire a celor de mai sus puteti deduce ca legal, nu este posibila contractarea acestor lucrari cu tot felul de persoane: instalatorul, veciunul sau alte persoane recomandate fara sa fie autorizati.

Comments are closed.