Domenii supuse reglementarilor ISCIR

A. Instalatii sub presiune, instalatii de ridicat si aparate consumatoare de combustibil clasice, supuse regimului de verificare tehnica

1. Cazane de abur, de apa calda sau fierbinte si similare.
2. Recipiente care lucreaza sub presiune.
3. Conducte pentru fluide sub presiune.
4. Macarale, mecanisme de ridicat, ascensoare, instalatii de transport pe cablu, instalatii de ridicat pe plan inclinat.
5. Sobe sau alte aparate de încalzit, in uz neindustrial, alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos.
6. Aparate de gatit si pentru incalzirea apei si similare, in uz neindustrial sau colectiv, alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos.
7. Arzatoare pentru combustibil solid, lichid sau gazos.
8. Dispozitivele de siguranta pentru instalatiile si aparatele prevazute la punctele 1-7 inclusiv.
9. Aparatura si instalatiile de automatizare aferente echipamentelor si instalatiilor prevazute la punctele 1- 8 inclusiv.

B. Instalatii sub presiune, instalatii de ridicat si componente din cadrul obiectivelor si instalatiilor nucleare supuse regimului de verificare tehnica

1. Generatoare de abur, apa calda sau fierbinte, inclusiv corpul reactorului
2. Recipiente care lucreaza sub presiune
3. Conducte de abur si apa, precum si pentru alte lichide, vapori si gaze tehnice uscate sau umede
4. Pompe
5. Armaturi
6. Suportii elementelor sub presiune
7. Macarale, poduri rulante si mecanisme de ridicat
8. Ascensoare
9. Dispozitivele de siguranta pentru instalatiile prevazute la punctele.1, 2, 3, 7 si 8

C. Materiale folosite la construirea, montarea, exploatarea, repararea si verificarea instalatiilor si aparatelor si mijloace de control supuse regimului special de verificare tehnica

1. Produse din metale feroase, neferoase si materiale nemetalice - table, tevi, tuburi, profile, forjate, turnate, semifabricate pentru organe de asamblare.
2. Materiale pentru sudare-electrozi, sarme, fluxuri, materiale pentru brazare.
3. Radiofilme pentru radiografie industriala.
4. Lichide penetrante - degresanti, penetra

 

Comments are closed.