Comunicate ISCIR

  • Modificarea si completarea Legii nr. 64/2008

Avind in vedere prevederile Legii nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, se modifica si se completeaza Legea nr.64/2008, republicata, privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, dupa cum urmeaza:

Art. 21
Mentinerea sau repunerea in functionare a instalatiilor ori echipamentelor, dupa ce a fost oprita sau interzisa functionarea acestora, prin proces-verbal incheiat de catre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani ori cu amenda.

Art. 22
(1) Efectuarea fara autorizatie a activitatilor privitoare la instalarea, constructia sau montajul instalatiilor ori echipamentelor constituie infractiunesi se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
(2) Efectuarea fara autorizatie a activitatilor privitoare la punerea in functiune, exploatarea sau modificarea instalatiilor ori echipamentelor constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 ani la 7 ani si interzicerea unor drepturi.
(3) Tentativa se pedepseste.

Art. 23
(1) Scoaterea neautorizata din functiune, in totalitate sau in parte, a dispozitivelor de siguranta si control instalate in conditiile legii la instalatii/echipamente, fara a avea motive ce decurg din cerintele de securitate nucleara sau de radioprotectie, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) este savirsita din culpa, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.
(3) Efectuarea verificarilor tehnice la instalatiile/echipamentele prevazute la anexa nr. 3 pct. 1 - 9, in vederea autorizarii de functionare, de catre persoane care nu sunt angajate in cadrul ISCIR, se pedepseste cu amenda.

INSPECTOR DE STAT SEF ing. Marian Raducanu

Link: http://www.iscir.ro/doc/comunicate/com64.pdf

Comments are closed.